Akty korporacyjne

Aptek.2008.10.22

| Akt nieoceniany
Wersja od: 22 października 2008 r.

STANOWISKO Nr V/1/2008
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ
z dnia 22 października 2008 r.

Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej na swym posiedzeniu w dniu 22 października 2008 r., po zapoznaniu się z pismami ORA w Częstochowie i ORA w Bielsku-Białej w związku z wszczętymi przez pana dr. Stanisława Piechulę - prezesa ORA w Katowicach działaniami, które mają prowadzić do przyłączenia "dwóch peryferyjnych" (z listu dr. St. Piechuli z 3 X 2008 r.) izb, Beskidzkiej i Częstochowskiej do Śląskiej Izby Aptekarskiej z siedzibą w Katowicach, podjęło następujące stanowisko:

Działania dr. St. Piechuli i niektórych działaczy OIA w Katowicach są szkodliwe dla samorządu aptekarskiego i nie znajdują jakiegokolwiek oparcia w istniejącym prawie korporacyjnym. Likwidację danej izby aptekarskiej, czy też jej połączenie może przeprowadzić wyłącznie zainteresowana izba z pełnym poszanowaniem jej suwerenności i samodzielności.

Okręgowe Rady Aptekarskie Izb Beskidzkiej i Częstochowskiej oraz ich członkowie zdecydowanie odrzucają ideę połączenia czy przyłączenia tych izb i stanowczo sprzeciwiają się kolejnym próbom skonfliktowania środowiska podejmowanym przez te same osoby, którym obcy jest autentyczny i żywotny interes samorządu aptekarskiego. Prezydium NR A podziela stanowisko obu izb i wzywa do zaniechania przedsięwzięć, które są szkodliwe i godzą w dobry wizerunek naszej korporacji.